MEKANISKA VERKSTAD AB

Ellips Mekaniska Verkstad AB, org.nr 556066-1166. Företagets säte: Stockholm. Godkänd för F-skatt.

Start

Vår miljöpolicy

Ellips Mekaniska Verkstad AB tillverkar och säljer stansverktyg för tablettillverkning. Vårt arbete ska präglas av miljötänkande genom att vi i vår produktion söker ta hänsyn till, och påverka miljöaspekter, så att vi minimerar påverkan på yttre miljön, anpassar arbetsmiljön och minimerar resursförbrukningen.

Detta åstadkommer vi genom att: